Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Bedrijfshulpverlener - Basistraining

 
 
 
Doelgroep:
 • Nieuwe bedrijfshulpverleners
 • Bedrijfshulpverleners
Vakgebied:
 • Airport bedrijfshulpverlening
Prijs:€ 345.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Word je bedrijfshulpverlener op Schiphol? Dan geeft deze training je de basiskennis en -vaardigheden die je nodig heeft om jouw taak goed te vervullen. Je maakt kennis met EHBO en reanimatietechnieken, zoals reanimeren met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Ook leer je wat je moet doen bij een alarmsituatie, beginnende brand of ontruiming. Na deze training weet je bovendien hoe je hulpverleners opvangt en ondersteunt.

Als je in dienst bent van Schiphol Group en werkzaam in de Terminal of het SHG-gebouw gelden de volgende voorwaarden: Je leidinggevende is akkoord en je meld je aan bij de betreffende BHV-organisatie zodat je effectief ingezet kan worden na je opleiding. Je aanmelding dient voorzien te zijn van je naam, telefoonnummer, datum dat de training wordt gevolgd en je Schipholpasnummer. De betreffende BHV-organisatie zal daarna een afspraak inplannen zodat je effectief ingezet kan worden na je opleiding.
BHV-organisatie SHG: Facility Service Point? FSP@schiphol.nl
BHV-organisatie Terminal: Carolien de Vries vries_ce@schiphol.nl

BHV-onderwijs tijdens COVID-19
Vanzelfsprekend is ons onderwijs aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, brancherichtlijn BHV Nederland en de Schiphol Group. Gedurende de COVID-19 crisis is de training enigszins aangepast in opzet. Gedurende de gehele theorie en praktijk dagen zorgen we voor 1,5 meter afstand en hebben we maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Ook tijdens de cursus wordt ingegaan op het handelingsperspectief COVID-19 tijdens praktijk BHV-inzet.

Inhoud
Deze training bestaat uit twee aaneensluitende dagen. De eerste dag staat in het teken van EHBO. De tweede dag gaat over handelen in alarmsituaties. De inhoud van de training is toegespitst op de Schipholpraktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:
EHBO:

 • slachtoffers beoordelen en behandelen;
 • reanimeren en handelen bij shock;
 • huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen en oogletsel behandelen;
 • AED-apparatuur bedienen.

Alarmsituaties:

 • basisprincipes van brand;
 • brandklassen en blusstoffen;
 • een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • communicatie en ontruiming;
 • samenwerken met externe hulpverleningsdiensten.

Leerdoelen
Na afloop van de training:

 • kun je EHBO- en reanimatietechnieken toepassen en AED-apparatuur bedienen;
 • kun je een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • weet je hoe je de veiligheidsmiddelen moet gebruiken;
 • ken je de basisprincipes van brandpreventie in gebouwen;
 • weet je wat je moet doen bij een ontruiming;
 • weet je welke instanties je op welke manier moet alarmeren;
 • kun je inkomende hulpverleners opvangen en voorzien van relevante informatie.

Examen
Je legt zowel een theorie- en praktijktoets af voor het onderdeel EHBO als voor het onderdeel handelen in alarmsituaties.

Trainingsduur
Twee aaneengesloten dagen.

Tijden
Dag 1 en dag 2: 08:30 tot 16.30 uur.

Locatie
Veiligheidstrainingcentrum Schiphol, BlackBox, Sloterweg 432, 1171 VL in Badhoevedorp. 

Certificaat
Certificaat Basistraining Bedrijfshulpverlener.

Meer weten?
Neem contact op met het VTC 020-6012338, of stuur een mail vtc@schiphol.nl

 
 
 

Beschikbare cursussen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Bedrijfshulpverlener - Basistraining 8:3027/09/202128/09/2021Badhoevedorp 0 Volgeboekt
Bedrijfshulpverlener - Basistraining 8:3018/10/202119/10/2021Badhoevedorp 3
Bedrijfshulpverlener - Basistraining 8:308/11/20219/11/2021Badhoevedorp 1
Bedrijfshulpverlener - Basistraining 8:306/12/20217/12/2021Badhoevedorp 8
Bedrijfshulpverlener - Basistraining 8:3020/12/202121/12/2021Badhoevedorp 5