Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Basistraining Bedrijfshulpverlening op luchthavenlocaties

 
 
 
Doelgroep:
 • Bedrijfshulpverleners die op een specifieke luchthavenlocatie werken.
 • Bedrijfshulpverleners
Vakgebied:
 • Airport bedrijfshulpverlening
Prijs:€ 345.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Bent u bedrijfshulpverlener in de terminal, vrachtloods, hangar of in een ander luchthavengebouw? Dan is het belangrijk dat u precies weet wat u op uw specifieke werklocatie moet doen als er iets gebeurt. In deze basistraining leert u de basisprincipes van bedrijfshulpverlening, maar dan toegesneden op uw eigen werkpraktijk en de specifieke aspecten van de luchthavenlocatie waar u werkt.

Inhoud
Deze training bestaat uit twee aaneensluitende dagen. De eerste dag staat in het teken van EHBO. De tweede trainingsdag gaat over handelen in alarmsituaties. De inhoud van de training is toegespitst op uw specifieke luchthavenlocatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
EHBO:

 • slachtoffers beoordelen en behandelen;
 • reanimeren en handelen bij shock;
 • huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen en oogletsel behandelen;
 • AED-apparatuur bedienen.

Alarmsituaties:

 • basisprincipes van brand;
 • brandklassen en blusstoffen;
 • een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • communicatie en ontruiming;
 • samenwerken met externe hulpverleningsdiensten.

Leerdoelen
Na afloop van de training:

 • kunt u EHBO- en reanimatietechnieken toepassen en AED-apparatuur bedienen;
 • kunt u een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • weet u hoe u de veiligheidsmiddelen moet gebruiken;
 • kent u de basisprincipes van brandpreventie in gebouwen;
 • weet u wat u moet doen bij een ontruiming;
 • weet u welke instanties u op welke manier moet alarmeren;
 • kunt u inkomende hulpverleners opvangen en voorzien van relevante informatie.

 
Trainingsmateriaal
Lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Examen
U legt zowel een theorie- en praktijktoets af voor het onderdeel EHBO als voor het onderdeel handelen in alarmsituaties.

Trainingsduur
Twee aaneengesloten dagen.

Tijden
Dag 1 (EHBO): van 8.30 tot 16.30 uur.
Dag 2 (alarmsituaties): van 8.30 tot 16.30 uur.

Locatie
Uw eigen werklocatie.

Certificaat
Certificaat Basistraining Bedrijfshulpverlener

Meer weten?
Neem contact op met het VTC 020-6012338, of stuur een mail vtc@schiphol.nl

 
 
 

Beschikbare cursussen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.